Διερεύνηση αναγκών για τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου από την Α ΕΛΜΕ Αιτ/νίας

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας διερευνά τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου για μαθητές ΕΠΑΛ και ΓΕΛ που έχουν ανάγκη επιπλέον στήριξης και των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν. 

Για το σκοπό αυτό καλούμε τα λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της περιοχής Μεσολογγίου να μας ενημερώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα αν υπάρχουν μαθητές που φοιτούν στην Γ τάξη και επιθυμούν να συμμετέχουν στα μαθήματα που θα γίνουν. 

Σε πρώτη φάση, θα συγκεντρωθούν στοιχεία που αφορούν σε αριθμό μαθητών, μαθήματα και ομάδα προσανατολισμού ή τομέα. 

Σε επόμενη φάση θα διερευνηθούν οι προθέσεις των εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών που πιθανόν να προκύψουν. 

Να σημειωθεί ότι το κοινωνικό φροντιστήριο της Ένωσής μας θα λειτουργήσει αυτόνομα και αποκλειστικά στο χώρο των γραφείων μας και η ευθύνη μετακίνησης των μαθητών βαραίνει τους ίδιους.