Απόφαση ΔΣ Α ΕΛΜΕ

Κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ που συνήλθε με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών της περιοχής μας και μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι καμία από τις προτάσεις που συζητήθηκαν και κατατέθηκαν δεν μπορεί να αποτελέσει ολοκληρωμένη θέση που μπορεί να στηριχθεί κατά την πρώτη ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση Προέδρων της 25/09/2013.
Βάση αυτού του σκεπτικού κατά την πρώτη ψηφοφορία ο εκπρόσωπός μας ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
Ο εκπρόσωπος τη Ένωσής μας αποδεσμεύεται να ψηφίσει οποιαδήποτε πρόταση περιλαμβάνει 48ωρη απεργία στη βάση ότι θα είναι οπωσδήποτε είτε πανεκπαιδευτική είτε πανεργατική και τοποθετείται χρονικά στο 1ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου το αργότερο.
Δεν υποστηρίζουμε προτάσεις για 24ωρη και κάθε άλλη πρόταση για κλαδική απεργία.