Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη για το συνταξιοδοτικό

 Η διεύθυνση της τηλεδιάσκεψης έχει ανακοινωθεί στα σχολεία