Σκέψεις για την διαχείριση του ζητήματος με την κατάθεση βαθμολογίας

Μεσολόγγι, 28/2/2021
Συνάδελφοι,
Με το έγγραφο υπ. Αριθμ. 20466/ΓΔ4/22-02-2021, η Υφυπουργός Παιδείας κ. Μακρή καλεί ουσιαστικά τους Διευθυντές Σχολείων (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.) να καταθέσουν λίστες με ονόματα εκπαιδευτικών που δεν κατέθεσαν βαθμούς, καταστάσεις στις οποίες «…θα αναγράφονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, οι μαθητές για τους οποίους δεν κατέθεσαν βαθμολογία, τα μαθήματα στα οποία αφορά η μη κατάθεση βαθμολογίας, καθώς και οι λόγοι της μη κατάθεσής της στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τις εφαρμοστέες διατάξεις λόγων».
Θυμίζω ότι μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό είχαν προηγηθεί:
  • στις 14/12/2020 επιστολή της ΟΛΜΕ που σημείωνε ότι όταν ένας συνάδελφος δεν έχει εικόνα μπορεί να μην καταθέσει βαθμό σε μαθητή – μαθητές αιτιολογώντας την στάση του
  • στις 25/1/2021 έγγραφο της Υφυπουργού κ. Μακρή σύμφωνα με το οποίο «…Για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο ενδεχομένως διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δύναται να μην κατατεθεί βαθμολογία εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».
Γενικά, το πνεύμα για την αξιολόγηση των μαθητών όπως περιγράφεται από τα σχετικά ΠΔ (ενδεικτικά: ΠΔ 1266/2016 για τα Γυμνάσια, ΠΔ 46/216 για τα Γενικά Λύκεια, ΠΔ 40/2018 για τα ΕΠΑΛ) είναι ότι εφόσον δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια τότε ο εκπαιδευτικός μπορεί (εγώ θα έλεγα ότι οφείλει κιόλας) να μην καταθέσει βαθμολογία σε κάποιο μαθητή. Η σχετική ασάφεια όμως για τις περιπτώσεις που γίνεται αυτό, οδηγεί σε διαφορετικές ερμηνείες.

Με το ανωτέρω έγγραφο, η Υφυπουργός έδωσε επίσημη ερμηνεία-κατεύθυνση και θεωρώ ότι ως δημόσιοι υπάλληλοι τη λάβαμε υπόψη μας όλοι οι εκπαιδευτικοί. Όμως θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία είναι «στενή» και καλύπτει μία μόνο συγκεκριμένη περίπτωση από αυτές που αντικειμενικά δημιουργούν δυσκολίες στην αξιολόγηση: αυτή της αδυναμίας συνεχούς και απρόσκοπτης παρακολούθησης του μαθήματος είτε με ευθύνη των μαθητών (η απουσία τους στις σημερινές συνθήκες μπορεί παρόλα αυτά να οφείλεται και σε έλλειψη εξοπλισμού/σύνδεσης) είτε λόγω καθυστερημένης τοποθέτησης εκπαιδευτικών - διδασκόντων το αντικείμενο.
Ένα δεύτερο σημείο περί αδυναμίας κατάθεσης βαθμολογίας θα μπορούσε να αποτελεί η έλλειψη αντικειμενικής αξιολόγησης των μαθητών. Οι πάσης φύσεως εργασίες από μαθητές και τα τεστ ή οι εξετάσεις αλλά ακόμη και η συμμετοχή με απαντήσεις στις τηλεδιασκέψεις δυνητικά εμπεριείχαν τον κίνδυνο αυτό. Άλλωστε το ίδιο ζήτημα αντιμετωπίστηκε με διάφορους τρόπους και από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Η αντικειμενική κρίση και αξιολόγηση κατέστη σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη και συνεπώς θα δικαιολογούσαν κατά την άποψή μου μια ακόμη περίπτωση για μη κατάθεση βαθμολογίας με αιτιολόγηση της στάσης.
Φυσικά ούτε νομικός είμαι ούτε έχω τέτοιες γνώσεις αλλά στο παρελθόν έχει εφαρμοστεί η στάση περί μη κατάθεσης βαθμολογίας χωρίς να ισχύει πάντα η παρουσία σε λιγότερες από 10 ώρες…
Θα κλείσω την συγκεκριμένη παρέμβασή μου αναφέροντας ότι αν η παρέμβαση της Υφυπουργού συνδέεται με τις φήμες και τις θέσεις που έχουν εκφραστεί από την ίδια περί παράτασης σχολικού έτους τότε θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ώρες εργασίας (έστω και με τηλεκπαίδευση) δεν ήταν ίδιες για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για τους δεύτερους ήταν σίγουρα περισσότερες από όσες φαίνονταν στο πρόγραμμα γιατί η προετοιμασία του υλικού απαιτούσε πολλαπλάσιες ώρες προετοιμασίας. Επίσης, όλα τα προηγούμενα χρόνια οι όποιες απώλειες ωρών που αντικατοπτρίζονταν στην διδακτέα ύλη, καλύπτονταν ανά σχολική μονάδα με άλλους τρόπους και όχι με τιμωρητικές διαδικασίες. Είναι άδικο η πολιτική ηγεσία αντί να πει εμπράκτως ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς που στήριξαν την τηλεκπαίδευση να τους τιμωρήσει αυξάνοντας αδικαιολόγητα το φόρτο εργασίας τους…
Επιπλέον, πιθανή παράταση θα αποτελέσει αυτογκόλ, αφού πέρα από όλες τις συνεχείς δηλώσεις περί του αντιθέτου θα καταδείξει τις αδυναμίες του χειρισμού της έκτακτης κατάστασης που είμαστε όλοι και των έκτακτων αναγκών στις οποίες οδηγήθηκε και ο χώρος της Εκπαίδευσης, που και γι αυτές δεν έχουν ευθύνη ούτε οι μαθητές ούτε οι εκπαιδευτικοί ώστε να πρέπει να «τιμωρηθούν»…

Κατσαρός Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Α ΕΛΜΕ 
Αιτωλοακαρνανίας