ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Σ.Κ – Α.Ε.Κ Ενωτική Κίνηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) με ΦΕΚ 140/20-1-2021 και τίτλο: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο». Η ψήφιση του νόμου 4692/2020 και η έκδοση της σχετικής Υ.Α. ανοίγει μια μεγάλη περίοδο σκληρής αναμέτρησης με τη μαχόμενη εκπαίδευση. Επίδικο στην αναμέτρηση αυτή είναι η ίδια η υπόσταση του δημόσιου σχολείου και το εργασιακό μέλλον των εκπαιδευτικών.

Είναι η ίδια ακριβώς περίοδος, που η κυβέρνηση αξιοποιεί και εργαλειοποιεί την υγειονομική κρίση για να χτυπήσει τις δημόσιες δαπάνες στην Παιδεία με το ανήθικο νομοθέτημα της αύξησης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, αλλά και την αισχρή νομοθέτηση τρίμηνων συμβάσεων αναπληρωτών, ώστε να κουρελιαστούν οι εργασιακές σχέσεις στην εκπαίδευση. Είναι η περίοδος που, για να μη δώσει ούτε μια δεκάρα μέσα στην πανδημία για το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης, ανοιγοκλείνει τα σχολεία χωρίς να παίρνει κανένα μέτρο για την υγιεινή και την ασφάλεια, αφήνοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς στοιβαγμένους και αναλώσιμους στο ναρκοπέδιο του covid-19. Είναι η περίοδος που χρησιμοποιεί την τηλεκπαίδευση ως διαρκές  εργαλείο για το σχολείο της επόμενης μέρας που θα λειτουργεί εικονικά, με λιγότερο κόστος και με όξυνση των μορφωτικών ανισοτήτων.

Οι διαδικασίες της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, όπως προβλέπονται
από την Υ.Α. είναι αποκαλυπτικές:

·           Ο προγραμματισμός των σχολικών μονάδων, οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των σχολείων, οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου καθώς και οι αξιολογικές εκθέσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ θα δημοσιοποιούνται σε ειδική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.!

·            Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα βαθμολογεί με τετράβαθμη κλίμακα τον κάθε θεματικό άξονα ενώ      ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου σε δεκάβαθμη κλίμακα το κάθε σχολείο!

Καθοδηγητικό νήμα των κυβερνητικών σχεδιασμών αποτελούν οι εκθέσεις της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ αλλά και οι διαπιστώσεις της έκθεσης Πισσαρίδη για την εκπαίδευση, που επισημαίνουν ως κομβικό πρόβλημα την «Έλλειψη αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού». Η έκθεση Πισσαρίδη προτείνει συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της παραπάνω «αγκύλωσης» τα εξής: «Συνεχής αξιολόγηση με βάση κριτήρια όπως οι επιδόσεις των μαθητών, το ποσοστό εισαγωγής των μαθητών στα Πανεπιστήμια, οι ειδικές προκλήσεις κάθε σχολείου. Σύνδεση της χρηματοδότησης των σχολείων με την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων και σύγκριση μεταξύ των σχολείων με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Επομένως, δεν πρόκειται για μια εσωτερική διαδικασία ανατροφοδότησης του διδακτικού έργου, όπως δόλια την παρουσιάζουν, αλλά για μια αξιολογική διαδικασία που ποσοτικοποιεί, καταμετρά, κατανέμει και κατηγοριοποιεί τις σχολικές μονάδες με βάση το πανοπτικό σύστημα του Ι.Ε.Π. Δηλαδή, η εκπαιδευτική λειτουργία τεμαχίζεται, ποσοτικοποιείται,καταγράφεται. Και με βάση αυτήν την καταγραφή οι σχολικές μονάδες βαθμολογούνται σε δεκαβάθμια κλίμακα και κατηγοριοποιούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΙΕΠ. Και σε αυτήν την διαδικασία μας καλούν να γίνουμε συνεργοί!

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι το πρώτο βήμα!  Θα ακολουθήσει ο νόμος για την ατομική αξιολόγηση. Με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας το πιο σκληρό θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης σχολικής μονάδας που θεσπίστηκε ποτέ, με άμεση σύνδεση της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης κατανοούμε όλοι/ες τι θα περιλαμβάνει ο νόμος της ατομικής αξιολόγησης και τι μας περιμένει, αν αυτά τα αντιεκπαιδευτικά σχέδια γίνουν πραγματικότητα!

Η αξιολόγηση δεν θα κάνει το σχολείο καλύτερο;  Η απάντηση είναι ΟΧΙ!                                         Αντίθετα θα αποτελέσει μοχλό για το σχολείο των λίγων και εκλεκτών, για τον άγονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και σε σχολεία, για την κατηγοριοποίηση σχολείων, για την χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων ανάλογα με τις «επιδόσεις» τους, για την κατάργηση των γεωγραφικών ορίων και την επιλεξιμότητα των σχολείων από τους γονείς, για  την  κατάργηση            της ακώλυτης βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, για διαθεσιμότητες και απολύσεις εκπαιδευτικών, ακόμα και για την υπαγωγή των σχολείων στους Δήμους !

Tι είναι η απεργία-αποχή από την αξιολόγηση

H «απεργία-αποχή» αποτελεί μορφή αγώνα με την οποία απέχουμε,  εντός του ωραρίου μας, από συγκεκριμένο έργο και στην προκειμένη περίπτωση από τις αξιολογικές διαδικασίες. Έχει αξιοποιηθεί πολλές φορές από το εκπαιδευτικό κίνημα με καθολική συμμετοχή και αποτελεσματικότητα. Αποτέλεσε το όπλο του κινήματος στην μάχη ενάντια στην αξιολόγηση του 2014 όπως και το 2017 στην αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, αλλά και στην πρόσφατη θωράκιση των συναδέλφων στην μάχη της αποτροπής της ζωντανής μετάδοσης της διδασκαλίας από την σχολική τάξη.

Συναδέλφισσες–Συνάδελφοι                                                                                                                                      Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι μάχη για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου! Η νέα  προσπάθεια της κυβέρνησης πρέπει να βρει μπροστά της για ακόμα μια φορά τη μαχητική αντίσταση των εκπαιδευτικών. Δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε μια γενική επίκληση. Από την έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης θα εξαρτηθούν πολλά για το μέλλον του δημόσιου σχολείου, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Γιατί πρέπει να έχουμε βαθιά συναίσθηση ότι αν αφήσουμε έστω και ένα μικρό περιθώριο εφαρμογής της αξιολόγησης από την αρχή, κάθε επόμενο βήμα θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.   

 -Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων, με βάση τις παραπάνω αποφάσεις, να μην προχωρήσουν στη σύγκληση των Ειδικών συνεδριάσεων, οι οποίες περιγράφονται στην Υ.Α. και σχετίζονται με την αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας (ενημέρωση-συγκρότηση-διερεύνηση-συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης» ). 

Κανένας Σύλλογος Διδασκόντων ΔΕΝ οφείλει να προχωρήσει στην υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης.   ΔΕΝ υποχρεούται  να προχωρήσει, αυτή τη στιγμή, σε κανένα βήμα εφαρμογής της (π.χ. συγκρότηση ομάδων δράσης)                                                                                                                           Οι οποιεσδήποτε συνεδριάσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα.

Καλούμε τα στελέχη εκπαίδευσης να συνταχθούν με τις αποφάσεις του κλάδου  συμμετέχοντας στην απεργία – αποχή.

Στους εκβιασμούς και τις πιέσεις της κυβέρνησης απαντάμε

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ – ΕΝΩΤΙΚΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ!

Σε αυτή τη μάχη κανένας εκπαιδευτικός να μη μείνει μόνος του! 


                                                                                                                                    Μεσολόγγι  19/2/2020

                                                                                                                                          Η  Γραμματεία