Δεν θα υπάρξουν καθηγητές 2 ταχυτήτων...

Συνάδελφοι που έλαβαν με e-mail την προηγούμενη ανάρτηση (για τον υποβιβασμό των ΠΕ σε ΤΕ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις) έστειλαν την απάντηση του Υφυπουργού στη Βουλή στην ερώτηση του Α. Κακλαμάνη, σύμφωνα με την οποία ΔΕΝ θα υπάρξουν καθηγητές 2 ταχυτήτων στην Εκπαίδευση... Ας ελπίσουμε να μην έχουμε εκπλήξεις...
(πηγή esos.gr)
Δεν θα υπάρξουν καθηγητές δύο κατηγοριών στην τεχνολογική εκπαίδευση και   θα εφαρμοστεί ο νόμος 1566/85 -του οποίου ο κ. Κακλαμάνης έχει την “πατρότητα”. Η θέση του υπουργείου Παιδείας είναι ότι ο ν. 4024 και οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αφορούν σε τυπικά προσόντα εκπαιδευτικών τα οποία ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις.
Τα παραπάνω  τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του πρώην Προέδρου της Βουλής   Απόστολου Κακλαμάνη , σχετικά με τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση διατάξεων του ν.1566/85.ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
: Κύριε Πρόεδρε, φανταστείτε έναν χώρο με πλήθος πολυτίμων, αλλά και εύθραυστων αντικειμένων στον οποίον εκείνος που έχει κυρίως την ευθύνη της διαφύλαξης της ακεραιότητας αυτών των πολυτίμων αντικειμένων να πετροβολά τους διερχόμενους πολίτες.
Λυπούμαι γι’ αυτήν την εικόνα -όχι μόνο σήμερα αλλά και άλλες φορές, αφού επί τέσσερα χρόνια θήτευσα στο Υπουργείο Παιδείας ως Υπουργός- που έδωσαν κατά καιρούς οι διάφορες πολιτικές ηγεσίες διαφόρων κυβερνήσεων. Σήμερα, έχουμε απτά δείγματα μιας τέτοιας αντίληψης. Δεν θα την πω ανεύθυνη -γιατί ίσως θα είναι και υποτιμητικό- αλλά χαρακτηριστική της μη αίσθησης των συνεπειών από ενέργειες που πρέπει να προσμετρά κανείς, πριν προχωρήσει σε αυτές, δηλαδή το τι θα ακολουθήσει. Είναι  αυτός ο μύθος του κοινωνικού αυτοματισμού, ότι «εντάξει, εμείς πετάμε πέτρες, αλλά αυτός που θα πάει να μας τις επιστρέψει θα έχει αντιμετωπίσει τους άλλους πολίτες που διέρχονται και θα τον εμποδίσουν».
Τα πρωτεία έχει το Υπουργείο Προεδρίας όπως λεγόταν παλαιότερα, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως λέγεται τώρα, το οποίο είναι η χαρακτηριστική περίπτωση του υδροκεφαλισμού της διοίκησης, του συγκεντρωτισμού.
Αντί να παίζει ρόλο επιτελικό, έρχεται, παρεμβαίνει στη λειτουργία του κάθε τομέα. Κι εδώ σας λέει ουσιαστικά να καταργήσετε έναν θεμελιακό νόμο, για τον οποίο εσείς ξέρετε, υποθέτω, ότι αυτόν το χαρακτήρα έχει, το ν.1566 για την τεχνολογική εκπαίδευση, με τον υποβιβασμό, κύριε Πρόεδρε, των τεχνολόγων εκπαιδευτικών, που προφανώς θα προκαλέσει δικαιολογημένες αντιδράσεις με συνέπειες που –επαναλαμβάνω- δεν τις λαμβάνει πιο πριν το Υπουργείο Παιδείας υπ’ όψιν του, όταν κινεί αυτήν τη διαδικασία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ:Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριε Πρόεδρε, ότι ο ν.1566 αποτελεί και αποτέλεσε μία σημαντική τομή σε όλες τις εκφάνσεις της εκπαίδευσης, επομένως και στην τεχνολογική εκπαίδευση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχω την πατρότητά του, γι’ αυτό...
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Γι’ αυτό αναφέρομαι σ’ αυτό.
Επίσης θεωρώ ότι αυτός ο νόμος θεμελίωσε την επαγγελματική, τεχνική, τεχνολογική εκπαίδευση μέσα στη λυκειακή δομή.
Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να σημειώσω ότι με βάση τα άρθρα 12, 13, 14 καθορίστηκαν οι ειδικές κατηγορίες και τα επιπλέον τυπικά προσόντα για το προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται βάσει των γενικών ρυθμίσεων για το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Οι σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό διαφοροποιούνται κατά τρόπο ουσιώδη σε σχέση με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που διέπουν τους λοιπούς πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. Είχα την ευκαιρία κι άλλες φορές να σημειώσω ακριβώς ότι εδώ δεν πρόκειται για εξαίρεση, αλλά για προσαρμογή της νομοθεσίας στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και έχουν μια εξέλιξη διαφορετική από αυτή των άλλων συναδέλφων τους στη δημόσια διοίκηση.
Από εκεί και πέρα βεβαίως, μετά το ν. 1566 ακολούθησαν και άλλοι νόμοι που ρυθμίζουν τα θέματα της τεχνολογικής εκπαίδευσης, ωστόσο ο ν. 1566 αποτελεί ακόμα και σήμερα το βασικό κορμό της λειτουργίας της τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Τι έγινε στο ενδιάμεσο; Διότι νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο στον τρόπο με τον οποίο περιγράψατε την κατάσταση. Ο ν. 3528/2007 ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί εν μέρει μόνο υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.
 Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας για ελάχιστα δευτερόλεπτα.
 Στη συνέχεια αυτής της διαδικασίας θα έλεγα ότι οι ειδικές διατάξεις ρυθμίζουν μεταξύ άλλων τις κατηγορίες του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει το προσωπικό αυτό και δη κατά την εξέλιξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Νομίζω ότι θα παραβιάσω ανοικτές θύρες αν επαναλάβω ότι ακόμα και στην περίπτωση των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων αυτή η διαδικασία καλύπτεται πλήρως.
Έρχεται λοιπόν στις 12/02/2013 το ΣΤ΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αποφαίνεται σχετικά με τη βαθμολογική και κατ’ επέκταση μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση την 01/11/2011, για το αν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, οι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν.
Αυτή η γραμματική διατύπωση και η γραμματική ερμηνεία επιβεβαιώνουν και πάλι ότι η ρύθμιση σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αλλαγή της κατηγορίας, ανεξαρτήτως των εξακολουθούντων να ισχύουν βάσει των ειδικών διατάξεων των τυπικών προσόντων ένταξης σ’ αυτή την κατηγορία.
Έτσι λοιπόν έρχεται η Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας -επειδή αναφερθήκατε στο Υπουργείο Παιδείας- ήδη από το 2011 με εγκύκλιό της να πει ότι μετά την ψήφιση του ν. 4024 οι εκπαιδευτικοί που προανέφερα δεν τυγχάνουν του πεδίου εφαρμογής του ν. 4024.
Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι κατέχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού και κατάταξης των εκπαιδευτικών, τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις 12, 13, 14 -γι’ αυτό αναφέρθηκα- του ν. 1566/1985 για την πλήρωση των θέσεων της κατηγορίας στην οποία υπηρετούν.
Το ΣΤ΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους -βεβαίως είναι αυτονόητος ο σεβασμός στις γνωμοδοτήσεις του- γνωμοδοτεί για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν ότι τυγχάνουν τελικά εφαρμογής.
Η θέση του Υπουργείου Παιδείας είναι ότι ο ν. 4024 και οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αφορούν σε τυπικά προσόντα εκπαιδευτικών τα οποία ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:
 
Κύριε Υπουργέ, πάντα είστε προσεκτικός, αλλά εδώ αξίζει μια επίταση της προσοχής σας. Προσέξτε! Το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζοντας το νόμο, όπως κάνει το κάθε Υπουργείο για κάθε νόμο που ψηφίζει, για κάθε νομοθετική αλλαγή που επέρχεται, κάνει την εγκύκλιό του και λέει στις υπ’ αυτό, υπό την ηγεσία του υπηρεσίες, πώς θα εφαρμόσουν το νόμο.
Έχουμε όμως και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που είναι κράτος εν κράτει.
Επίσης -αυτό το παραλείπει ο κύριος Υπουργός και πρέπει να το πει στη δευτερολογία του- έρχεται το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και στέλνει ουσιαστικά ερώτημα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο δεν χάνει ευκαιρία.
Χαρτοβασίλειο είναι. Γι’ αυτό μιλάω για υδροκέφαλο αντί για επιτελικό όργανο, που διώχνει και δεν συγκεντρώνει δουλειές.
Έρχεται, λοιπόν, και στέλνει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ερώτημα  για ένα ζήτημα το οποίο το αρμόδιο Υπουργείο το έχει ήδη αντιμετωπίσει. Και γιατί έχει σημασία το ότι το έχει αντιμετωπίσει το αρμόδιο Υπουργείο; Διότι είναι σε θέση να κάνει τη διάκριση μεταξύ τυπικού προσόντος που ο ν. 4024 και το υδροκέφαλο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το ταυτίζει με το βασικό πτυχίο. Το Υπουργείο Παιδείας ξέρει ότι εδώ το τυπικό προσόν είναι πτυχίο τετραετούς φοίτησης της Σχολής Εκπαίδευσης Λειτουργών της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο του Ανώτατου πλέον Τεχνολογικού Ιδρύματος και ο ένας χρόνος ειδικής τεχνολογικής εκπαιδευτικής κατάρτισης.
Εδώ, λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Υπουργέ, υπάρχει και ένα λάθος του Υπουργείου Παιδείας. Δεν κάλεσα εδώ τον αρμόδιο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, διότι ξέρω ότι εκεί είναι ένα μπάχαλο. Κάλεσα εσάς. Και μου κάνει εντύπωση, όταν το Υπουργείο έχει αυτήν την άποψη, γιατί στέλνει μετά και προκαλεί αυτήν την αλυσίδα των ερωτημάτων και γνωμοδοτήσεων.
Θέλω να σας πω ότι σέβομαι τους δικηγόρους και νομικούς. Δικηγόροι του κράτους είναι το Νομικό Συμβούλιο. Επιτέλους, να το λέμε και στο λαό, γιατί ακούει «Νομικό Συμβούλιο του Κράτους», ενώ δεν είναι τίποτε άλλο από το δικηγόρο του Δημοσίου και του εκάστοτε υπουργού, για τις απόψεις του οποίου, μόνο αν είναι εξοφθάλμως αντίθετες με το νόμο, θα γνωμοδοτήσει διαφορετικά.
Και διερωτώμαι: Εσείς δεν έχετε νομικό σύμβουλο στο Υπουργείο; Προφανώς, για την εγκύκλιό σας θα σας είπε ότι ναι, έτσι έχει ο νόμος. Προς τι, λοιπόν, όλη αυτή η αλυσίδα των ερωτημάτων;
Σας λέω ότι υπάρχουν δεκατέσσερις χιλιάδες τεχνολόγοι, που έχουν και την αναστάτωση των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Διότι και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση είκοσι πέντε χρόνια τώρα -γι’ αυτό έφτασε και η χώρα ως εδώ- και η κοινωνία και η οικονομία δεν έχουν επωφεληθεί αυτών των θεσμών, ούτε καν των τεράστιων δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για τον δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο τομέα της εκπαίδευσης. Δεν ξέρω τι θα πείτε σε δεκατέσσερις χιλιάδες τεχνολόγους, όταν και με την ερμηνεία και την προσπάθεια που κάνετε –θετική και την εκτιμώ- τελικώς δεν τους απαντάτε στο γεγονός ότι είτε θα υποστούν αμέσως μία μείωση 15% με 20% των αποδοχών τους είτε με την πλασματική τριετία που προβλέπεται, τώρα μπαίνει ένα 3% με 4% και μετά 15% μείωση.
Και είναι καλό να ακούει ο κόσμος, διότι ο κοινωνικός αυτοματισμός μπορεί να διευκολύνει κάποιες κουτουράδες, όταν γίνονται, αλλά η κοινωνία σιγά-σιγά μαθαίνει. Ή θέλουμε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα –που είναι απαράδεκτο- ή πρέπει να σεβόμεθα το λειτούργημά τους και να μην τους εξωθούμε σε κινήσεις, που μετά επαφιέμεθα στο λεγόμενο «κοινωνικό αυτοματισμό», για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα μου επιτρέψετε να δώσω τρεις επιγραμματικές απαντήσεις και θα τις στοιχειοθετήσω μετά.
Η πρώτη απάντηση, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν έστειλε ερώτημα το Υπουργείο Παιδείας ή οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε.
Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης απευθυνθήκατε. Η  Υπηρεσία έκανε το ερώτημα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Η Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας απευθύνθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αυτό στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ο δε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης έκανε δεκτή τη γνωμοδότηση.
Αυτό, λοιπόν, που θα ήθελα να πω ως δεύτερη παρατήρηση είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν πρόκειται να συναινέσει σε καμία περίπτωση στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολλών ταχυτήτων εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας και αυτό να το θεωρήσετε όχι απλώς ως δέσμευση, αλλά ως πεποίθηση.
Επομένως, είναι μια πολύ σύντομη απάντηση σε αυτό που είπατε για τις δεκατέσσερις χιλιάδες εκπαιδευτικούς.
Τρίτον, θεωρώ ότι προδήλως το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν έλαβε υπ’ όψιν του ότι τα τυπικά προσόντα κατάταξης των εκπαιδευτικών σε μείζονες κατηγορίες, ανά επίπεδο μόρφωσης, διαφοροποιούνται, όπως προανέφερα, με βάση το ν. 1566 και μόνο.
Συνεπώς, για να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, τι μένει να γίνει; Για το Υπουργείο Παιδείας η τεχνολογική εκπαίδευση αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες. Αυτό θα φανεί και με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για το Λύκειο και το Τεχνολογικό Λύκειο, τις οποίες θα λάβουμε πολύ σύντομα. Όπως γνωρίζετε και στο νομοσχέδιο για το Τεχνολογικό Λύκειο, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσής του, για πρώτη φορά…  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πότε θα γίνει, κύριε Υπουργέ;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Άμεσα. Και όταν λέω άμεσα, εννοώ μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, στο χρόνο που μας μένει μέσα στο καλοκαίρι. 
Αυτή, λοιπόν, η τελική διαμόρφωση, οδηγεί στην κατάδειξη της βούλησης να συνδεθεί η τεχνολογική εκπαίδευση με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει δέσμευση από τη μεριά του Υπουργείου –και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- για διάλογο και παρέμβαση, έναν ανοιχτό δίαυλο με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον καμμία ανασφάλεια στους τεχνολόγους καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς της τεχνολογικής κατεύθυνσης, σχετικά με το θέμα αυτό.
Θα έλεγα, όμως, ότι πέραν των τοποθετήσεων του Υπουργείου Παιδείας ήδη το Προεδρικό Διάταγμα 50/2001, το οποίο θα έπρεπε να λάβει υπ’ όψιν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ξεκαθαρίζει απολύτως την κατάσταση και χωρίς τις ρυθμίσεις του ν. 4024. Λέει, δηλαδή, ότι το εκπαιδευτικό-διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ -ΤΕΙ τότε- και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων εξαιρούνται από αυτές τις ρυθμίσεις.
Υπό αυτήν την έννοια, νομίζω ότι το νομικό καθεστώς των τεχνολόγων καθηγητών είναι απολύτως διαυγές.
Και επαναλαμβάνω το εξής: Δεν υπάρχουν καθηγητές πολλαπλών ταχυτήτων εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας.