Ενημερωτικό αιρετών Γ. Καλομοίρη, Χ. Φιρτινίδη8Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη,
εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων


Θέμα:  Προγραμματισμός του ΚΥΣΔΕ – Εγκύκλιος για κενά και πλεονάσματα και η παρέμβαση των αιρετών

Συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Είχαμε επισημάνει με το 4ο Ενημερωτικό μας (14-2-2013) την απαράδεκτη καθυστέρηση της ηγεσίας του Υπ. Παιδείας σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό για τις μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Ζητούσαμε τότε να αποσταλεί η εγκύκλιος για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων με βάση το τότε ισχύον διδακτικό ωράριο. Στο ίδιο ενημερωτικό τονίζαμε ότι η ηγεσία του Υπ. Παιδείας έχει ήδη ετοιμάσει σχέδιο Π.Δ. με βάση το οποίο θα προχωρήσει στις υποχρεωτικές μεταθέσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων.
Στην Ενημέρωση-Καταγγελία που δώσαμε στη δημοσιότητα στις 5-4-2013 αναφερόμασταν στους σχεδιασμούς της ηγεσίας του Υπ. Παιδείας για κατάργηση οργανικών θέσεων, αύξηση του διδακτικού ωραρίου και υποχρεωτικές μεταθέσεις των συναδέλφων. Τονίζαμε, επίσης, ότι «απαιτείται εντός των επόμενων ημερών να καθοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30-6-2013 από τις υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας και το ΚΥΣΔΕ».

Οι πρόσφατες εξελίξεις ανέδειξαν τον αυταρχικό και αντιδημοκρατικό κατήφορο της ηγεσίας του Υπ. Παιδείας και της κυβέρνησης. Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση που εδώ και μήνες διατυπώσαμε, ότι κυβέρνηση και τρόικα έχουν αποφασίσει να μειώσουν το διδακτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 87.000, που είναι τώρα, σε 67.000 ως τα τέλη του 2015. 
Η αύξηση του διδακτικού ωραρίου, που ήδη ψηφίστηκε, και οι υποχρεωτικές μεταθέσεις χιλιάδων συναδέλφων, που έχουν δρομολογηθεί, πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, προετοιμάζουν το έδαφος για τις απολύσεις 10.000 επιπλέον συναδέλφων (πέραν των χιλιάδων αναπληρωτών που έχουν ήδη απολυθεί).
Η ηγεσία του Υπ. Παιδείας, για να προωθήσει αυτούς τους σχεδιασμούς, έστειλε στις 23-5-2013, με τρίμηνη καθυστέρηση, εγκύκλιο για τον υπολογισμό των κενών και των πλεονασμάτων. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει καινοφανείς ρυθμίσεις, που διευκολύνουν την καταγραφή πολύ περισσότερων πλεοναζόντων εκπαιδευτικών από όσους είναι στην πραγματικότητα, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο.

Πιο συγκεκριμένα:

1.       Υπολογίζονται κενά και πλεονάσματα με την ψυχρή λογιστική της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων δια του συνολικού αριθμού ωρών υποχρεωτικού ωραρίου των «οργανικά ανηκόντων καθηγητών» σε κάθε περιοχή μετάθεσης. Με αυτόν τον τρόπο δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των σχολείων και των ομάδων σχολείων σε κάθε περιοχή (μικρά νησιά, απομακρυσμένες περιοχές κλπ) και η πάγια πρακτική της συμπλήρωσης ωραρίου στην Α/θμια εκπαίδευση για πολλές ειδικότητες συναδέλφων. Αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης, σε συνδυασμό με το αυξημένο διδακτικό ωράριο, είναι να δοθούν ελάχιστα κενά προκειμένου να ικανοποιηθούν  αιτήσεις για μετάθεση συναδέλφων και, παράλληλα, διογκωμένα πλεονάσματα, για να οδηγηθούν σε υποχρεωτικές μετακινήσεις χιλιάδες συναδέλφων που θα χαρακτηριστούν «ολικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί». Η ηγεσία του Υπ. Παιδείας ισχυρίζεται ότι θα είναι μικρός ο αριθμός των καθηγητών, αλλά οφείλουμε να αγωνιστούμε για να μη βρεθεί κανένας σε αυτή τη θέση.
2.       Η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-05-2013 επικαλείται το άρθρο 7 του Ν. 3848/10 το οποίο αναφέρει ότι "για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών υπολογίζεται η τυχόν 2η ειδικότητα, η δυνατότητα διδασκαλίας με 2η ανάθεση", ενώ για τις οργανικές θέσεις υπολογίζονται μόνο οι πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, πράγμα που είναι ασύμβατο.
3.       Η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-05-2013 ακυρώνει προηγούμενη εγκύκλιο για τη διδασκαλία των ωρών Project, αφού καταργεί τη συνδιδασκαλία, αφαιρεί την πρώτη ανάθεση από συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ δίνει τη δυνατότητα στις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 για διδασκαλία μόνο σε ένα τμήμα.
4.       Τα κενά και πλεονάσματα δεν θα στηριχτούν στα στοιχεία που στέλνουν τα σχολεία στα ΠΥΣΔΕ (όπως γινόταν μέχρι τώρα), αλλά στα στοιχεία του συστήματος καταγραφής Survey, όπως αυτά καταχωρίζονται και επικαιροποιούνται με ευθύνη των Διευθυντών σχολικών μονάδων και των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Αν, μάλιστα, τα ΠΥΣΔΕ εισηγηθούν διαφορετικές προτάσεις πάνω στα κενά-πλεονάσματα από τα προϋπολογισθέντα στο Survey, θα πρέπει να αιτιολογήσουν τις εισηγήσεις τους.  Πρέπει, λοιπόν, τα στοιχεία του Survey να δοθούν στα μέλη των ΠΥΣΔΕ, ώστε να μπορέσουν να ελεγχθούν και να γίνει αντιπαραβολή με τα στοιχεία που έχουν για κάθε σχολείο.

Είναι ενδεικτικό ότι, με βάση την πρόσφατη εγκύκλιο, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι πάνω από το 20% των καθηγητών που ανήκουν στη Διεύθυνση Α΄ Πειραιά. Στο νομό Ηλείας, με τα αυθαίρετα κριτήρια που χρησιμοποιεί το Υπ. Παιδείας, φαίνεται να πλεονάζει το 33% των καθηγητών.
Οι αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια οφείλουμε να αντιπαρατεθούμε σε αυτούς τους σχεδιασμούς και να υπερασπίσουμε το εργασιακό καθεστώς των συναδέλφων με βάση τις θέσεις της ΟΛΜΕ.

Ø      Να επιμείνουμε να καθοριστούν κενά και πλεονάσματα υπολογίζοντας τμήματα με 25 μαθητές κατ’ ανώτατο όριο στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, 20 μαθητές στις κατευθύνσεις, και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
Ø      Να επιμείνουμε ο υπολογισμός κενών-πλεονασμάτων να γίνει με βάση το διδακτικό ωράριο που ισχύει τώρα, με δεδομένο ότι σε διαφορετική περίπτωση οδηγούνται σε υποχρεωτικές μεταθέσεις και απολύσεις χιλιάδες συνάδελφοί μας.
Ø      Να επιμείνουμε, τέλος, να εφαρμοστεί η μέχρι πρότινος διαδικασία υπολογισμού κενών και πλεονασμάτων κατά σχολείο, ομάδα σχολείων και περιοχή μετάθεσης.

Αν αυτές οι προτάσεις μας δεν γίνουν δεκτές, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να νομιμοποιήσουμε με τη δική μας ψήφο αποφάσεις που θα έχουν δραματικές συνέπειες στη ζωή χιλιάδων συναδέλφων μας και των οικογενειών τους.
Το επόμενο βήμα θα είναι πολύ σύντομα, όταν ζητηθεί από τα ΑΠΥΣΔΕ και το ΚΥΣΔΕ, να κατατάξουν στους οριστικούς πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης τους συναδέλφους που θα κριθούν «ολικά υπεράριθμοι». Είναι φανερό ότι οι αιρετοί οφείλουμε και σε αυτή τη διαδικασία να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να ακυρώσουμε αυτούς τους σχεδιασμούς, που οδηγούν στην εξαθλίωση και την ανεργία χιλιάδες συναδέλφους.

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Οι πολιτικές σκοπιμότητες της ανάλγητης ηγεσίας του Υπ. Παιδείας έχουν οδηγήσει, ένα σχεδόν μήνα πριν τη λήξη του σχολικού έτους, στο να μη γνωρίζουν δεκάδες χιλιάδες συνάδελφοι πού θα βρεθούν την επόμενη χρονιά και να μην μπορεί κανείς να τους ενημερώσει για το πότε θα το μάθουν. Με ευθύνη της ηγεσίας του Υπ. Παιδείας η οριστικοποίηση των πινάκων με τα ονόματα των συναδέλφων που θα μετατεθούν σε ΣΜΕΑΕ – ΕΕΕΕΚ – ΚΕΔΔΥ, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά σχολεία, καθώς και όσων εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων, θα γίνει από το ΚΥΣΔΕ την Πέμπτη, 30-5-2013.
Αμέσως μετά θα γίνει η επεξεργασία των πινάκων για τις γενικές μεταθέσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν, το νωρίτερο, στις 10 Ιούνη. Μετά τις γενικές μεταθέσεις θα προχωρήσουν οι αμοιβαίες μεταθέσεις, οι μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο, οι μετατάξεις από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις και οι αποσπάσεις συναδέλφων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
Τέλος, οι αιτήσεις παραίτησης συναδέλφων από την υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν γίνονται όλες δεκτές. Είναι, όμως, απαραίτητο να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας για να καταργηθεί η διάταξη που περιορίζει το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να παραιτούνται από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση όποτε οι ίδιοι το επιλέξουν.

Συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Η μαζική και δυναμική παρέμβαση του συνδικαλιστικού μας κινήματος το τελευταίο διάστημα ανέδειξε σημαντικά θετικά στοιχεία.
Η καθολική, σχεδόν, υπερψήφιση της εισήγησης του ΔΣ της ΟΛΜΕ στις συνελεύσεις, όπου συμμετείχαν πάνω από 20.000 μέλη των ΕΛΜΕ, έστειλε σαφές και ηχηρό μήνυμα καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής, που οδηγεί σε απολύσεις χιλιάδων μόνιμων και αναπληρωτών καθηγητών, στο κλείσιμο σχολείων, στην υποχρεωτική μετάθεση εκπαιδευτικών και στην πλήρη κατάρρευση του δημόσιου σχολείου.
Είναι, οπωσδήποτε, αρνητική εξέλιξη το ότι δεν ελήφθησαν αποφάσεις από τη Γ.Σ. των Προέδρων για τη μορφή συνέχισης των αγώνων μας.
Ωστόσο, ο αγώνας δεν έχει ακόμη κριθεί. Οι καθηγητές και οι εργαζόμενοι δεν έχουν πει ακόμη την τελευταία τους λέξη. Θα συνεχίσουμε την κοινή δράση για την ανάδειξη των προβλημάτων του δημόσιου σχολείου με τους συλλόγους γονέων, τα συνδικάτα και τους τοπικούς φορείς. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την ευρύτερη συσπείρωση των δυνάμεων της εργασίας.  Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να ανατρέψουμε την πολιτική της «σιδερένιας πυγμής», του εκφασισμού της κοινωνίας και της εκτροπής από τη συνταγματική νομιμότητα.
Αυτή την πολιτική και αυτή την κυβέρνηση θα την ανατρέψουμε με ενωτικούς, δυναμικούς αγώνες, με μια ευρύτερη συσπείρωση εργαζομένων, ανέργων, φοιτητών, μαθητών και όλων των στρωμάτων που πλήττονται από αυτές τις πολιτικές.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Γρηγόρης Καλομοίρης,                                                                 Χρήστος Φιρτινίδης,