Στους 27 το ανώτερο ο αριθμός μαθητών για τα τμήματα Γενικής Παιδείας...

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1218/20-05-2013 που κοινοποιήθηκε σήμερα στα σχολεία μας, ορίζεται ο μέγιστος αριθμός μαθητών για τμήματα Γενικής Παιδείας στους 27 μαθητές.