Ανοικτή Επιστολή της ΠΕΚΑΠ προς την Ο.Λ.Μ.Ε. και τις Ε.Λ.Μ.Ε. όλης της χώρας

Κινητοποιήσεις για αύξηση ωραρίου και υποχρεωτικές μεταθέσεις
Οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς σε μετακινούμενους νομάδες και προετοιμάζουν το έδαφος για απολύσεις.
Οι αναγκαστικές μεταθέσεις, που ετοιμάζει το υπουργείο, καταργούν στην ουσία την έννοια της οργανικής θέσης.
Ταυτόχρονα, με την αύξηση του ωραρίου θα δημιουργηθούν υπεραριθμίες καθηγητών σε όλους τους κλάδους.
Ειδικά για τον κλάδο της Πληροφορικής το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο, καθώς τα τελευταία χρόνια με τις αλλαγές των ωρολογίων προγραμμάτων στα ΕΠΑ.Λ. και την κατάργηση της Πληροφορικής στα ΓΕ.Λ. πολλοί καθηγητές Πληροφορικής είναι ήδη υπεράριθμοι.
Θεωρούμε ότι είναι πλέον η τελευταία μας ευκαιρία να αντιδράσουμε πριν τις διαφαινόμενες απολύσεις.
Παρακαλούμε να παρθούν άμεσα αποφάσεις (μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών), ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν το δικαίωμα να αντιδράσουν μαζικά στην καταστρατήγηση των τελευταίων δικαιωμάτων τους πριν την απόλυση.
Θεωρούμε ότι μοναδική πλέον λύση είναι μια απεργιακή κινητοποίηση διαρκείας, ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε σε κάποιο αποτέλεσμα.
Κάτι αντίστοιχο δεν έγινε ούτε στις μειώσεις των μισθών μας, ούτε στην κατάργηση των δώρων, ούτε στην καταστρατήγηση τόσων εργασιακών κεκτημένων.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.