Η απόφαση των Προέδρων ΕΛΜΕ

Η ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ υπερψήφισε την εισήγηση (υπέρ ψήφισαν το 79,7%  των ΕΛΜΕ που έχουν το 77,3% των ψήφων) και πρόγραμμα δράσης που προτάθηκαν από το ΔΣ της ΟΛΜΕ (υπέρ ψήφισαν το 77%  των ΕΛΜΕ που έχουν το 78,9% των ψήφων).
Υπερψήφισε επίσης την εγγραφή στη δύναμη της ομοσπονδίας, της ΕΛΜΕ Σιβιτανιδείου.
Ενέκρινε επίσης μια σειρά από ψηφίσματα.
Στη ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ (www.olme.gr) μπορείτε να δείτε την αναλυτική ψηφοφορία την απόφαση και τα ψηφίσματα.
Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας η θέση μας ήταν επίσης θετική στην εισήγηση της ΟΛΜΕ.