ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Ε.Π. 2007-2013

 Μεσολόγγι 05/01/2017                                         
                                                                                                               ΠΡΟΣ        
                                                         1.  Περιφερειάρχη Δυτικής  Ελλάδας  Κο  Απόστολο Κατσιφάρα

                                                          2. Πρόεδρο του Περιφ. Συμβουλίου Δ.  Κα Αναστ. Τογιοπούλου
                                                          3. Αντιπεριφερειάρχη   Π.Ε.  Αιτωλ/νιας  κα  Χριστίνα  Σταρακά

                        Κοινοποίηση:  Περιφερειακούς Συμβούλους

      ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: Λειτουργικές ελλείψεις σχολικών μονάδων της Αιτωλ/νιας που χρηματοδοτήθηκαν                                                                       από το Π.Ε.Π 2007-2013
 Κύριε Περιφερειάρχη
Σε σχολεία της Π. Ενότητας  Αιτωλ/νίας των οποίων η κατασκευή νέου κτηρίου ή  η επισκευή του παλαιού κτηρίου χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με  την καλωδιακή υποδομή των κτηρίων.

Συγκεκριμένα η δομημένη καλωδίωση (ασθενή ρεύματα) δεν είναι τερματισμένη από το ένα άκρο  και αντίθετα παραδίδεται ως  πλοκάδα καλωδίων κομμένων και αφημένων στο πάτωμα. Απαιτείται ικρίωμα, τερματισμός των καλωδίων σε πίνακες μικτονόμισης και αριθμοδότηση των πριζών δικτύου. Σε κάποιες περιπτώσεις το ίδιο συμβαίνει και στις αίθουσες των εργαστηρίων πληροφορικής ενώ σε αυτές  επίσης απουσιάζουν και τα καλώδια των ισχυρών ρευμάτων.
Αποτέλεσμα είναι να έχουμε αίθουσες  χαρακτηρισμένες ως σχολικά εργαστήρια  που διαθέτουν και μόνο μία πρίζα ρεύματος σούκο. Απουσιάζουν τα κανάλια με τις πρίζες δικτύου και ρεύματος, τα ικριώματα και οι πίνακες μικτονόμησης των καλωδίων δικτύου.
Αυτό  έχει ως αποτέλεσμα τα σχολεία που παρελήφθησαν να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας καθώς δεν υπάρχει τρόπος μεταφοράς τηλεπικοινωνιακών γραμμών και γραμμών internet  και διαμοιρασμός τους στις διάφορες αίθουσες τόσο σε διοικητικό επίπεδο (αποτύπωση λειτουργίας στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool που επιβεβαιώνεται κάθε 15 ημέρες) όσο και σε εκπαιδευτικό (χρήση Η/Υ και διαδικτύου στα μαθήματα).

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κατόπιν εντολής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτιριακής & Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υ.Π.Ε.Θ. πραγματοποίησε αυτοψία  σε 3 σχολεία (Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Γουριάς, 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου και 2ο ΓΕΛ Μεσολογγίου) και επιβεβαίωσε τις παραπάνω ελλείψεις ενώ υπογράμμισε και το γεγονός ότι αφενός οι σχετικές κτιριακές μελέτες περιελάμβαναν και τις συγκεκριμένες εργασίες και τα υλικά και αφετέρου υπήρχαν επαρκείς πόροι για την αποπεράτωση των εργασιών.
Πέρα από τις προφανείς ευθύνες των δήμων, που υπέγραψαν την παραλαβή του έργου  υπάρχουν και οι ευθύνες της περιφέρειας που δεν πραγματοποίησε εγκαίρως τους απαραίτητους ελέγχους    για να διαπιστώσει την ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Ερωτάται  ο Περιφερειάρχης  
1. Σε ποιες ενέργειες  πρόκειται να προβεί  η Περιφερειακή αρχή  ώστε να αποκαταστήσει  τις συγκεκριμένες ελλείψεις  που κάνουν αδύνατη την λειτουργικότητα των εργαστηρίων  Πληροφορικής.

2. Κατά πόσο  η Περιφέρεια  έχει την δυνατότητα παρέμβασης  στους δήμους ώστε  να επιβάλλει την αποκατάσταση των παραπάνω  ανεπαρκειών  που περιλαμβάνονται στην μελέτη εκτέλεσης του έργου αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί.

Σημείωση: Το ποσό αποκατάστασης  των εργασιών όπως προβλέπονται από την μελέτη για όλες τις σχολικές μονάδες  που εκκρεμούν  είναι  της τάξης  των 20.000€ συνολικά .           (επισυνάπτω  οικονομικό δελτίο αξιολόγησης ελλείψεων ).

ΟΙ  ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ  Π. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κούστας Κων/νος  (Ερωτών) 
 
Χατζηλάμπρου Βασίλειος,
Γαβρηιλίδης Κων/νος,
Κατσακούλης  Ευάγγελος, 
Κολοβός Γιάννης                                                                                                                                                                                                                                                                        ,